github logo linkedin logo codepen logo instagram logo facebook logo twitter logo

Hi, I'm Roël.

I'm a flexible all-round developer and designer based in Rosmalen, The Netherlands.

From a young age I have been passionate about technology and what it does for us. The idea that you can make almost anything has always been very interesting to me, hat’s why I decided in 2013 to start programming in languages ​​such as Java, JavaScript and Python.

Over the years I have had plenty of opportunities to improve and expand my knowledge. For example, in January 2019 I had the pleasure of participating in the Dutch Beauty and Joy of Computing project. Together with a few other students, teachers and professors, I translated the existing English Beauty and Joy of Computing into Dutch to make it more accessible to the average Dutch-speaking high-schooler.

I’m currently a student at Avans Hogeschool studying computer science with a software development major.

GitHub - What's keeping me up at night?

Hallo, ik ben Roël.

Ik ben een flexibele allround ontwikkelaar en ontwerper gevestigd in Rosmalen, Nederland.

Van jongs af aan heb ik al een passie voor technologie. Het idee dat je nagenoeg alles kan maken is voor mij heel interessant, daarom besloot ik in 2013 te beginnen met programmeren in talen als Java, JavaScript en Python.

Door de jaren heen heb ik volop kansen gehad om mijn kennis te verbeteren en uit te breiden. Zo heb ik in januari 2019 het genoegen gehad om deel te mogen nemen aan het Dutch Beauty and Joy of Computing project. Hierin heb ik samen met enkele andere studenten, docenten en professoren het al bestaande Engelse Beauty and Joy of Computing naar het Nederlands vertaald om het toegankelijker te maken voor de gemiddelde Nederlandstalige middelbare scholier.

Ik ben momenteel student aan de Avans Hogeschool en studeer informatica met een major softwareontwikkeling.

GitHub - Wat houdt me 's nachts wakker?